Altınbaş Üniversitesi

1.ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ
VE
BİLİMLERİ KONGRESİ

Zoom Bilgileri

Meeting ID: 827 3886 9564

Passcode: 377985